Faksymile

Faksymile, rzadziej facsimile (fr. fac-similé, a to z łac. fac simile, dosł. „czyń podobnie”) – dokładna kopia (reprodukcja) dokumentu, rysunku lub podpisu, wykonana sposobem mechanicznym, chemicznym bądź ręcznie (źródło: Wikipedia).

W istocie często mówimy o kopii naukowej dzieła, starodruku, inkunabułu, manuskryptu, która dokładnie odzwierciedla konkretny egzemplarz dzieła, łącznie z jego śladami zużycia, zabrudzeniami, zniszczeniami, przebarwieniami a także materiałami użytymi i metodami wykończenia dzieła. Zwykle jest ono ręcznie „opracowywane” przez artystów, którzy tradycyjnymi metodami nanoszą na karty oryginalne iluminacje czy też złoto płatkowe tak jak było to przed wiekami. Jest to wszystko możliwe dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technik drukarskich w połączeniu z tradycyjną sztuką introligatorską, jubilerską i zdobniczą.

Każde z powstałych w ten sposób dzieł jest unikalne, niepowtarzalne, pełne pasji oraz prawdziwego ducha, który oddaje w pełni epokę, w której powstał oryginał.