HISTORIA

Manuscriptum jako Dom Wydawniczy powstał dokładnie w 250-rocznicę koronacji ostatniego Króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Dwa lata później przekształcił się w Dom Emisyjny Manuscriptum, będący kontynuacją działalności wydawniczej tejże instytucji oraz zupełnie nowego podejścia w docieraniu ze szlachetnymi, królewskimi księgami bezpośrednio do szerokiego odbiorcy.

 

Za Patrona tego przedsięwzięcia obraliśmy sobie Galla Anonima, pierwszego skrybę i kronikarza Polski. Współcześni historycy i naukowcy twierdzą, że dokładnie 900 lat temu ukończył on wyjątkowe dla historii naszego kraju dzieło – Kronikę Dziejów Polski, dzieło które zapoczątkowało polską literaturę. To właśnie w 1116 roku Gall Anonim ukończył swoją Kronikę, która stała się zarazem pierwszym polskim dziełem literackim. I chociaż tożsamość autora jest przedmiotem sporu wielu badaczy już od wieków – tradycyjnie uznawany był on za Gala (czyli Francuza), a najnowsze badania wskazują na związki naszego pierwszego dziejopisarza z Wenecją, to z pewnością wiemy tylko tyle, że w Polsce był on „wygnańcem i pielgrzymem” – bo właśnie tak sam siebie określił. W uznaniu jego zasług dla polskiej kultury i literatury, postanowiliśmy obrać Galla Anonima za swojego Patrona i Mentora Wydawnictwa.

Pomnik Galla Anonima w Budapeszcie.

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA