SREBRNA BIBLIA PAPIESKA


Cena emisyjna:7 800,00 PLN

Pierwsze w Polsce, współczesne, oficjalne tłumaczenie Pisma Świętego z języków oryginalnych dokonane przez jednego tłumacza w niezwykłej, drogocennej jubilerskiej oprawie. Unikalne Wydanie Jubileuszowe z komentarzami św. Jana Pawła II.

OPRAWA JUBILERSKA BIBLII


Przód oprawy Księgi (czyli awers), jest platerowanym srebrem najwyższej próby i uszlachetniony selektywnie 24-karatowym złotem. Zdobi go ręcznie malowany wizerunek Chrystusa Miłosiernego. Jest to ręczne malarstwo olejne wykonane na podkładzie drewnianym.

W miejscu serca Jezusa osadzony został rubinowy kryształ Swarovskiego. Tylna karta oprawy (czyli rewers) posiada złocone przetłoczenia. Okładki są oprawne w ręcznie barwioną na kolor rubinowy, naturalną skórę koźlęcą.

Cała oprawa jest wykonana metodami rzemieślniczymi. Każdy egzemplarz to efekt pracy rękodzielniczej artystów rzeźbiarzy, grafików, malarzy, złotników-jubilerów, introligatorów i galwanoplastyków. Brzegi stron Biblii pokryto złotą folią.

JUBILEUSZOWE WYDANIE BIBLII

 

Srebrna Biblia Papieska wydana została w 2016 roku, ogłoszonym przez Papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia Bożego. Nazywamy ją również Biblią Jubileuszową, bo jej wydanie wiąże się z Jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski. Wyemitowaliśmy ją w srebrze, który w symbolach biblijnych stosowany jest do przedstawienia Prawdy.

Ruda srebra jest mieszaniną srebra i zanieczyszczeń, dlatego symbolizuje mieszankę prawdy i fałszu, w której jednak zwycięża ta pierwsza. W sztuce od zawsze srebro stosowano by przedstawić rycerskość, honor, bezinteresowne dobro. Z tych właśnie powodów, pierwszy egzemplarz Srebrnej Biblii Papieskiej podarowany został Papieżowi Franciszkowi, który słynie ze skromności, a jednocześnie odważnego głoszenia Prawdy.

To pierwszy od prawie 400 lat przekład Biblii na język polski, ale drugi w historii tej Księgi. Po księdzu Jakubie Wujku (w roku 1595), pracy nad całościowym przekładem Starego i Nowego Testamentu na współczesny język polski, podjął się jeden tłumacz, Ksiądz Biskup Profesor Kazimierz Romaniuk. Jego praca nad tym całościowym i w rezultacie jakże wspaniałym przekładem, równocześnie bardzo czytelnym i przystępnym dla współczesnego odbiorcy, trwała prawie 40 lat.

 

PRZEKŁAD SREBRNEJ BIBLI PAPIESKIEJ

Tłumaczenie autorstwa ks. bp Kazimierza Romaniuka jest bardzo poetyckie, a całość przekładu posiada szczególne walory literackie, mimo to czyta się je bardzo lekko. Język, jakim posłużył się prof. Romaniuk, jest nie tylko piękny ale i bardzo zrozumiały dla dzisiejszego czytelnika. Styl przekładu nie jest ani archaiczny, ani przesadnie współczesny a zastosowane parafrazy sprawiają, że dla przeciętnego odbiorcy jest to tekst wyjątkowo przystępny. Z punktu widzenia współczesnych przekładów biblijnych, jest tu widoczna tendencja ku komunikatywności treści. Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk postarał się wpleść w treść wyrażenia, których brakowało oryginalnemu językowi Biblii, dzięki czemu dzisiejszy czytelnik jest w stanie bardziej niż w starszych tłumaczeniach biblijnych pojąć przekaz, odnosząc go do ducha czasów obecnych.

TŁUMACZ

Jego Ekscelencja Biskup Kazimierz Romaniuk urodzony w roku 1927 na Podlasiu, obronił doktorat na Instytucie Nauk Biblijnych w Rzymie w roku 1961. Od 1966 jako doktor habilitowany piastował funkcję Kierownika Katedry Teologii Biblijnej KUL. Jest również członkiem Towarzystwa Naukowego Studiorum Novi Testament Societes oraz Rady Naukowej Episkopatu. Jesienią 1997 roku, po kilkudziesięciu latach pracy, ukończył tłumaczenie całego Pisma Świętego z języków oryginalnych. Jego przekład Biblii (nazwanej Warszawsko-Praską) jest pierwszym od 400 lat dokonanym przez jednego tłumacza. Ksiądz Biskup jest również autorem 65 książek i około 450 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. W podzięce za wspaniałe dzieło jego życia, w Grudniu 2016 roku, Zarząd Domu Emisyjnego Manuscriptum wręczył Prof. Kazimierzowi Romaniukowi egzemplarz Złotej Biblii Papieskiej.

 

SYMBOLIKA OPRAWY

Ze względu na nazwę naszej Księgi - Srebrna Biblia Papieska - pierwsza strona oprawy została w całości platerowana srebrem najwyższej próby. W sztuce przyjęło się, że barwa srebrna reprezentuje dobro, bezinteresowność, rycerskość i honor, natomiast w symbolice biblijnej - Prawdę. Oprawę zdobi wizerunek Jezusa Miłosiernego autorstwa polskiego malarza Adolfa Hyły. Postać Jezusa Miłosiernego jest jednym z najbardziej znanych wizerunków Jezusa zmartwychwstałego w historii Kościoła i we współczesnym świecie. Powszechnie uważa się, że współautorem tego wizerunku jest sam Jezus Chrystus, który w 1931 roku 22 lutego ukazał się Siostrze Faustynie w celi płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i rzekł: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem „Jezu, ufam Tobie”. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Siostra Faustyna dokładnie opisała objawienie w swoim Dzienniczku i jako pierwszy podjął się namalowania Jezusa, pod jej okiem, malarz Eugeniusz Kazimirowski w 1939 roku.

Jednakże bardziej znanym obrazem z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego „Jezu ufam Tobie” jest właśnie ten namalowany w 1944 roku przez Adolfa Hyłę, jako wotum dziękczynne za ocalenie rodziny z wypadków wojennych. Do dzisiaj można go podziwiać w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Obecnie, w wielu kościołach na całym świecie wiszą wizerunki Jezusa namalowane według Dzienniczka siostry Faustyny, w którym zawarte są wszystkie wskazówki Jezusa. Teologiczne znaczenie obrazu wiąże się z życzeniem Chrystusa, aby obraz został poświęcony i publicznie uczczony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Wtedy to, czytany jest fragment Ewangelii św. Jana o ukazaniu się Jezusa Apostołom w Wieczerniku i ustanowieniu sakramentu pokuty. Wizerunek Jezusa na obrazie przedstawia więc nie tylko jego zmartwychwstałą postać, ale również symbolizuje dar pokoju, dar wszelkich łask oraz odpuszczenia grzechów, których ceną było jego cierpienie na krzyżu i ostatecznie śmierć. W miejsce miłosiernego serca zamocowany został rubinowy kryształ Swarovskiego. Kolor czerwony w symbolice biblijnej jest kolorem królewskości i najwyższego kapłana. Czerwień jest także symbolem ofiary męczeństwa Jezusa, jego miłości i miłosierdzia. Właśnie dlatego tylną kartę oprawy zdobi skóra ręcznie barwiona na kolor ciemnej czerwieni, rubinu. Nie bez znaczenia są również narysowane złotą farbą postacie czterech Ewangelistów obok symbolu ich Nauczyciela, krzyża zwanego Chrystogramem. Jest to innymi słowy monogram Jezusa składający się z dwóch pierwszych liter słowa Chrystus. Monogram ten napisany jest grecką cyrylicą, a tworzą go nałożone na siebie dwie litery: grecka litera X odpowiadająca naszej CH oraz litera P odpowiadająca naszej R. Jest to najstarsza forma Chrystogramu.

Symbolicznie zostali również przedstawieni Ewangeliści: Mateusz i Jan - bezpośredni apostołowie Jezusa oraz ich dwaj uczniowie, nieznający Jezusa - Marek i Łukasz. To oni spisali cztery księgi Nowego Testamentu, ukazując tym samym życie i męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa.

Mateusz - autor pierwszej ewangelii - symbolicznie przedstawia się go jako uskrzydloną postać, czasem także jako anioła. W swych ewangeliach opisał życie Jezusa w 4 etapach: narodziny, dzieciństwo, czyny Jana Chrzciciela, działalność Jezusa w Galilei, jego mękę i zmartwychwstanie.

Jan - autor ostatniej ewangelii - ponieważ patrzył bardzo przenikliwie, symbolem jego jest orzeł, który jako jedyne zwierzę może spojrzeć prosto w słońce. Jan był osobiście przez Jezusa powołany na ucznia. Wiernie mu towarzyszył i wraz z nim głosił Słowo Boże. Jego ewangelia opisuje działalność i cierpienie Jezusa. Zasłynął również z napisania Apokalipsy. Doświadczył naocznie cierpienia i śmierci Jezusa. Przez Jana najpotężniej przemawia Duch Święty.

Marek - twórca drugiej, najkrótszej ewangelii - w ikonografii przedstawia się go jako postać biskupa w specjalnym ubraniu. Często też symbolizuje go skrzydlaty lew z drzewem figowym lub zwojem. To ten, który nie widział, ale uwierzył w Jezusa. Jego dobra nowina najprawdopodobniej powstała w Rzymie i mówi o dziejach Jana Chrzciciela na pustyni, z relacji św. Piotra.

Łukasz - autor trzeciej ewangelii - symbolizuje go wół - zwierzę pracowite i ofiarne, w ikonografii napisany jest również jako modlący się człowiek. Łukasz opisał Jezusa w oparciu o opowiadania ludzi, którzy go znali. Najprawdopodobniej zrobił to na prośbę Apostoła Pawła, który jako uczeń Jezusa przekazał mu jego rady i wskazówki.

Ponieważ z tekstów biblijnych wyłania się ponad 100 nazw roślin, występujących w różnych kontekstach i pełniących rolę symboliczną, zarówno pierwszą jak i ostatnią kartę oprawy zdobią również ornamenty roślinne. Na awersie są to barokowe motywy roślinne, często stosowane w ikonografii, a na rewersie pnącza winorośli. Winorośl jest krzewem, który nigdy nie traci liści dlatego w Biblii symbolizuje nieśmiertelność. W sztuce wczesnochrześcijańskiej winorośl przedstawiała symbolicznie wino, jako krew Chrystusa.

 

WARTOŚĆ DODANA

Srebrna Biblia Papieska, na końcu każdej Księgi, opatrzona jest komentarzami św. Jana Pawła II (360 stron). W przedmowie do Biblii zamieszczone zostały historycznie ważne teksty:

 • Homilia św. Jana Pawła II o chrzcie Polski z 1979 roku
 • XX-wieczne teksty prymasów Polski
 • Śluby jasnogórskie króla Jana Kazimierza
 • Fragment adhortacji apostolskiej „Evangelia Gaudium” Papieża Franciszka
 • Słowo wstępne Księdza Kardynała Kazimierza Nycza.

Biblia otrzymała osobiste błogosławieństwo świętego Jana Pawła II (Patrona Rodzin), które brzmi: „Z serca błogosławię rodzinom, które wspólnie czytają Słowo Boże”. Jest to błogosławieństwo z 19 marca 2005 roku, skierowane przez Papieża do rodzin całego świata na kilkanaście dni przed śmiercią. Był to jeden z ostatnich dokumentów, podpisany przez naszego Papieża Polaka. Dla rodzin, które trzymają w rękach to wydanie, jest to bezcenny dar duchowy. Honorowy patronat nad tym wydaniem Biblii objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

 

CENNY ŚRODEK BIBLII

 

Poza wartością jaką jest współczesny przekład teksu biblijnego, opatrzony komentarzami św. Jana Pawła II, wartością samą w sobie są również niezwykłe ilustracje. Aż 83 ryciny najsłynniejszego ilustratora Pisma Świętego, francuskiego artysty Gustava Doré`a (1832-1883) zdobią naszą Srebrną Biblię Papieską. Ten francuski artysta stworzył kilkaset wybitnych ilustracji przedstawiających historie biblijne.

Jego prace charakteryzował styl bardzo realistyczny, za co autor bywał często krytykowany przez sobie współczesnych, ale do dziś jego ilustracje są najbardziej znane i najczęściej publikowane w bibliach wydawanych w różnych językach dziewiętnastowiecznej Europy. Biblijne ryciny wydrukowane zostały w kolorze sepii.

Dodatkowo znajdują się tam historyczne ilustracje Chrztu Polski. Na wewnętrznych stronach okładek umieszczono barwne, średniowieczne mapy Świata i Ziemi Świętej, które dodatkowo uatrakcyjniają Księgę. Jedna z nich, przedstawiająca Jerozolimę jako centrum ówczesnego świata, jest uznawana za najstarszą zachowaną mapę przed­stawiającą Chrystusa jako nadzorcę świata. Druga to Mapa z Ebstorf, największa ze znanych przedstawień Świata w średniowieczu – mappa mundi. Namalowana jest na 33 zszytych kawałkach pergaminu. Swoją nazwę zawdzięcza dawnemu klasztorowi Benedyktynek w Ebstorf. Datowana na rok 1234, przez długie lata przypisywana geografowi Gerwazemu z Tilbury. Jednak współczesne datowania paleograficzne wskazują na rok 1300.

 

 

Biblia wydrukowana została na papierze najwyższej jakości. Czytelny druk oraz kremowy kolor kart nie męczą wzroku. Biblia posiada 2 bawełniane zakładki rypsowe i została zszyta również bawełnianymi nićmi.

 

KOMPOZYCJA BIBLI

Na Biblię składają się Stary i Nowy Testament. Pierwszy etap historii Objawienia zawarty w czterdziestu sześciu księgach opisuje Stary Testament w księgach historycznych, księgach dydaktycznych/pouczających, gdyż wyrażają prawdy natury ogólnej, wskazania, napomnienia, normy postępowania oraz w księgach prorockich. Nowy Testament to zbiór dwudziestu siedmiu ksiąg powstałych od zmartwychwstania Chrystusa do końca I w. n.e. a nawet początku II w. n.e. Kolejność ksiąg nie odpowiada jednak chronologii ich powstania. Dzisiejszy spis jest rezultatem złożonego procesu historycznego. Najdawniejszy pełny spis znajduje się w „Liście Wielkanocnym” św. Atanazego, biskupa Aleksandrii, później potwierdzony również przez Synod Rzymski w 383 roku.

 • SPECYFIKACJA KSIĘGI

  · Format: 265 x 335 mm

  · Waga: ponad 5 kilogramów

  · Oprawa: platerowana srebrem i uszlachetniona selektywnie 24-karatowym złotem

  · Zdobienie: kryształ Swarovskiego w kolorze rubinowym oraz ręczne malarstwo olejne

  · Okładka: deski oprawione w ręcznie barwioną, naturalną skórę koźlęca

  · Liczba stron: 1464 (ponad 360 stron komentarzy Jana Pawła II)

  · Nakład: 1999 egzemplarzy z numerami potwierdzonymi certyfikatem notarialnym

  · Dodatki: drewniana stylizowana skrzynia na księgę, sztaluga drewniana, worek jutowy, rękawiczki, certyfikat ręcznie numerowany podpisany w kancelarii notarialnej