Księga Umarłych
Papirus pisarza Aniego

Najdoskonalszy, największy i najlepiej zachowany ze wszystkich papirusów.

Najsłynniejszy i najbardziej ilustrowany papirus stworzony został dla tebańskiego skryby Ani. Powstał ok 1250 pne w XIX dynastii Nowego Królestwa starożytnego Egiptu.

Manuskrypt Wojnicza

Najbardziej tajemniczy manuskrypt na świecie.

Rękopis Voynicha był i nadal jest przedmiotem intensywnych badań różnych uczonych, językoznawców, historyków, kryptologów i badaczy-amatorów. Wśród nich jest kilku znanych amerykańskich i brytyjskich ekspertów od łamania szyfrów, którzy działali podczas II wojny światowej, ale żadnemu z nich nie udało się rozszyfrować ani jednego słowa.

Dziennik pokładowy Krzysztofa Kolumba

Dokumenty z najważniejszej podróży świata

12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb po raz pierwszy ujrzał brzegi nowego świata. Szczegóły tej wyprawy znamy z dziennika, który prowadził od pierwszego dnia podróży. Notatki zakończył dopiero 15 marca 1493 roku, kiedy wrócił do Hiszpanii. Jego codzienne zapiski miały być dowodem wyprawy dla monarchów katolickich.

Biblia Gutenberga

Pierwsza w historii książka wydrukowana z użyciem ruchomej czcionki

Człowiekiem, któremu przypisuje się wynalezienie pierwszej praktycznej metody drukowania, był Jan Gutenberg. Owoc jego umysłu uznano za największy wkład Niemiec w rozwój cywilizacji, a każdy ocalały egzemplarz arcydzieła sztuki typograficznej – tak zwanej 42-wierszowej Biblii Gutenberga – wart jest majątek.

Kodeks Leicester
Leonardo da Vinci

Najdroższy manuskrypt znajdujący się w posiadaniu osoby prywatnej

Kodeks składa się z 18 arkuszy papieru, z których każda jest złożona na pół i zapisana po obu stronach, tworząc kompletny 72-stronicowy dokument. Został napisany odręcznie po włosku przez Leonarda, przy użyciu jego charakterystycznego pisma lustrzanego i wsparty licznymi rysunkami i diagramami.

De Revolutionibus
Mikołaj Kopernik

Najważniejsze opracowanie naukowe w historii

Minęło 500 lat odkąd Mikołaj Kopernik rozpoczął pracę nad teorią heliocentryczną, którą napisał w najcenniejszej polskiej książce – The Revolutionibus.
To był ogromny przełom w historii ludzkości. Chociaż pogląd, że Ziemia nie jest centrum wszechświata i krąży wokół Słońca, pojawił się na długo przed Kopernikiem, to on udowodnił to naukowo. Z historycznego punktu widzenia Kopernik zrewolucjonizował postrzeganie świata. Wywarł wpływ na politykę, naukę, religię i filozofię współczesności. Kopernik był wybitnym matematykiem i astronomem, który nie przeoczył żadnego szczegółu podczas obserwacji nieba.

Manuskrypt Rzewuskiego

Najważniejsza księga świata zachodniego o kulturze arabskiej

Oryginał tego pięknego rękopisu liczy 352 strony i 218 000 słów, zawiera 65 uroczych szkiców hrabiego oraz ponad 100 innych ilustracji i map. Istnieje wiele portretów plemion beduińskich w Arabii, ich historii, obyczajów, kultury i doskonałego opisu wyjątkowego stylu życia nomadów. Łącznie ponad 400 kolorowych rysunków, które stanowią źródło badań nad lokalną kulturą i obyczajami, co również ma wielką wartość dla Saudyjczyków. Są też nuty muzyki Beduinów sprzed 200 lat, a także lista niektórych plemion. Dziś rękopis Rzewuskiego jest dziedzictwem konia arabskiego, wyjątkowym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych.