O nasjerzy

Dom Emisyjny Manuscriptum należy do elity wydawców Ksiąg jubilerskich na świecie. Jest równocześnie pierwszą w tej części Europy Firmą wydającą i dystrybuującą bezpośrednio te niezwykłe Księgi a także Księgi Faksymilowe i Inwestycyjne oraz unikalne produkty kolekcjonerskie i luksusowe. Docieramy do domów naszych Klientów, starając się przybliżyć piękno literatury i sztuki szerokiemu odbiorcy. Naszą misją jest uczynić życie każdego z nas piękniejszym, bogatszym, pełnym radości obcowania ze sztuką na co dzień.

Historia powstania firmy

Manuscriptum jako Dom Wydawniczy powstał dokładnie w 250-rocznicę koronacji ostatniego Króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dwa lata później przekształcił się w Dom Emisyjny Manuscriptum, będący kontynuacją działalności wydawniczej tejże instytucji oraz zupełnie nowego podejścia w docieraniu ze szlachetnymi, królewskimi księgami bezpośrednio do szerokiego odbiorcy.

Za Patrona tego przedsięwzięcia obraliśmy sobie Galla Anonima, pierwszego skrybę i kronikarza Polski. Współcześni historycy i naukowcy twierdzą, że dokładnie 900 lat temu ukończył on wyjątkowe dla historii naszego kraju dzieło – Kronikę Dziejów Polski.

Założyciele

Założyciele Manuscriptum łączą pasję do literatury i sztuki oraz doświadczenie na rynku europejskim jeśli chodzi o rynek wydawniczy, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą w bezpośrednim docieraniu do klienta. Tworzymy zespół pełen pasji, zaangażowania, szacunku dla słowa pisanego, sztuki oraz szacunku dla jej posiadaczy, pasjonatów i użytkowników.

Gall Anonim – Patron Domu Emisyjnego Manuscriptum

W 2016 roku mija 900 lat od powstania dzieła, które zapoczątkowało polską literaturę. To właśnie w 1116 roku Gall Anonim ukończył pierwsze polskie dzieło literackie „Kronikę polską”. I chociaż tożsamość autora Kroniki jest przedmiotem sporu badaczy już od wielu wieków – tradycyjnie uznawany był on za Galla (czyli Francuza), a najnowsze badania wskazują na związki naszego pierwszego dziejopisarza z Wenecją, to z pewnością wiemy tylko tyle, że w Polsce był on „wygnańcem i pielgrzymem” – bo właśnie tak sam siebie określił. W uznaniu jego zasług dla polskiej literatury i kultury – postanowiliśmy obrać Galla Anonima za swojego patrona i mentora

Manuscriptum w Europie

Działalność naszego Domu Emisyjnego nie ogranicza się jedynie do terytorium Polski. Posiadamy Partnerów oraz wyłącznych Przedstawicieli w Niemczech, we Włoszech, w Czechach i na Słowacji. Dzięki temu docieramy ze swoimi produktami na wiele rynków a swoją pasją i unikalnymi pomysłami dzielimy się z odbiorcami, koneserami literatury i sztuki z prawie całej Europy. Staramy się brać udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach wystawienniczych na Świecie. Ciągle szukamy nowych inspiracji, wytyczamy kierunki i z pasją tworzymy standardy a także jesteśmy aktywnymi uczestnikami rynku wydawniczego emitując najbardziej niezwykłe produkty kolekcjonerskie.

Ostatnie aktualności

The optimal approach to Hold A Woman’s Fascination After Approaching Her

Online dating is very dynamic. Consequently, you can find all kinds of dating going on. From single parents online dating to senior dating, it can truly be an exciting journey for any members of society. If you are an executive, you might feel a little left behind. However, nothing court warrants for this feeling; there…

Wręczenie egzemplarza Biblii Papieskiej Papieżowi Franciszkowi

Zdjęcia z przekazania egzemplarza „Srebrnej Biblii Papieskiej” Papieżowi Franciszkowi

Przekazanie ZBP ks. bp. prof. KAZIMIERZOWI ROMANIUKOWI

Zdjęcia z przekazania egzemplarza „Złotej Biblii Papieskiej” Jego Ekscelencji Biskupowi Kazimierzowi Romaniukowi