O nasjerzy

Dom Emisyjny Manuscriptum należy do elity wydawców Ksiąg jubilerskich na świecie. Jest równocześnie pierwszą w tej części Europy Firmą wydającą i dystrybuującą bezpośrednio te niezwykłe Księgi a także Księgi Faksymilowe i Inwestycyjne oraz unikalne produkty kolekcjonerskie i luksusowe. Docieramy do domów naszych Klientów, starając się przybliżyć piękno literatury i sztuki szerokiemu odbiorcy. Naszą misją jest uczynić życie każdego z nas piękniejszym, bogatszym, pełnym radości obcowania ze sztuką na co dzień.

Historia powstania firmy

Manuscriptum jako Dom Wydawniczy powstał dokładnie w 250-rocznicę koronacji ostatniego Króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dwa lata później przekształcił się w Dom Emisyjny Manuscriptum, będący kontynuacją działalności wydawniczej tejże instytucji oraz zupełnie nowego podejścia w docieraniu ze szlachetnymi, królewskimi księgami bezpośrednio do szerokiego odbiorcy.

Za Patrona tego przedsięwzięcia obraliśmy sobie Galla Anonima, pierwszego skrybę i kronikarza Polski. Współcześni historycy i naukowcy twierdzą, że dokładnie 900 lat temu ukończył on wyjątkowe dla historii naszego kraju dzieło – Kronikę Dziejów Polski.

Założyciele

Założyciele Manuscriptum łączą pasję do literatury i sztuki oraz doświadczenie na rynku europejskim jeśli chodzi o rynek wydawniczy, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą w bezpośrednim docieraniu do klienta. Tworzymy zespół pełen pasji, zaangażowania, szacunku dla słowa pisanego, sztuki oraz szacunku dla jej posiadaczy, pasjonatów i użytkowników.

Gall Anonim – Patron Domu Emisyjnego Manuscriptum

W 2016 roku mija 900 lat od powstania dzieła, które zapoczątkowało polską literaturę. To właśnie w 1116 roku Gall Anonim ukończył pierwsze polskie dzieło literackie „Kronikę polską”. I chociaż tożsamość autora Kroniki jest przedmiotem sporu badaczy już od wielu wieków – tradycyjnie uznawany był on za Galla (czyli Francuza), a najnowsze badania wskazują na związki naszego pierwszego dziejopisarza z Wenecją, to z pewnością wiemy tylko tyle, że w Polsce był on „wygnańcem i pielgrzymem” – bo właśnie tak sam siebie określił. W uznaniu jego zasług dla polskiej literatury i kultury – postanowiliśmy obrać Galla Anonima za swojego patrona i mentora

Manuscriptum w Europie

Działalność naszego Domu Emisyjnego nie ogranicza się jedynie do terytorium Polski. Posiadamy Partnerów oraz wyłącznych Przedstawicieli w Niemczech, we Włoszech, w Czechach i na Słowacji. Dzięki temu docieramy ze swoimi produktami na wiele rynków a swoją pasją i unikalnymi pomysłami dzielimy się z odbiorcami, koneserami literatury i sztuki z prawie całej Europy. Staramy się brać udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach wystawienniczych na Świecie. Ciągle szukamy nowych inspiracji, wytyczamy kierunki i z pasją tworzymy standardy a także jesteśmy aktywnymi uczestnikami rynku wydawniczego emitując najbardziej niezwykłe produkty kolekcjonerskie.

Ostatnie aktualności

Culture.pl opisuje Złotego Kopernika

Cały artykuł dostępny jest pod tym linkiem: http://culture.pl/pl/dzielo/ksiega-manuskryptowa-autograf-kopernika-de-revolutionibus

Rękopis faksymile Kopernika przekazany dla Sejmu RP

Zdjęcia z przekazania egzemplarza faksymile rękopisu Mikołaja Kopernika jako dar dla Sejmu RP

Hello world. This my website!

Hello world. This my website!