Limitowana edycja 966 egzemplarzy z certyfikatem potwierdzonym notarialnie.

W 1055 lat od Chrztu Polski dokonanego w 966 roku przez Mieszka I, wydajemy Biblię Świętej Rodziny, dedykowaną polskiej Rodzinie która stanowi filar chrześcijaństwa oraz rozwoju duchowego i kulturowego naszego Narodu.

Rodzina jest motywem przewodnim tej niezwykłej księgi, a Jan Paweł II, którego komentarzami opatrzone jest to wydanie, od początku swojego pontyfikatu błogosławił Rodzinie i stał się jej rzeczywistym Patronem.

Wydanie to zawiera pierwszy od prawie 400 lat przekład całościowy Biblii na język polski dokonany przez jednego człowieka, autorstwa Ks. Biskupa Prof. Kazimierza Romaniuka.

Na kompozycję Pisma Świętego składają się Stary i Nowy Testament. Pierwsza część historii Objawienia zawarta jest w 46 Natchnionych Księgach Starego Testamentu, księgach historycznych, dydaktycznych z prawdą natury ogólnej, wskazaniami i normami postępowania oraz napomnieniami, a także w księgach prorockich.

Nowy Testament to zbiór 27 Ksiąg powstałych od czasu Zmartwychwstania Chrystusa do początku II w.n.e., na który składają się 4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Apostołów oraz Apokalipsa Św. Jana.

Biblia Świętej Rodziny opatrzona jest też niezwykłymi ilustracjami XIX-wiecznego francuskiego artysty Gustava Doré`a, przedstawiającymi historie biblijne, najbardziej znane i najczęściej publikowane w Pismach Świętych tamtych czasów.

Awers Księgi zdobi ikona Świętej Rodziny na drewnie, wykańczana ręcznie 24-karatowym złotem płatkowym oraz haftowany złotymi nićmi tytuł dzieła: „Biblia Świętej Rodziny”. Ikona wzorowana jest na tej napisanej na zamówienie Marii i Ludwika d’Ammonville - odpowiedzialnych za Ruch Equipes Notre-Dame - przez Marię-Paulę, zakonnicę benedyktyńskiego klasztoru na Górze Oliwnej w Jerozolimie.
Całość oprawiona w drewno, obciągnięte welurowym płótnem w kolorze bordowym oraz bogato zdobiona złoconymi wykończeniami i artystycznym haftem.
Nakład wydania nawiązuje do daty Chrztu Polski, a jego wygląd do średniowiecznych opraw królewskich.

Symbolika oprawy

Ikona z wizerunkiem Świętej Rodziny, ukazująca Jej misterium i wzajemne relacje rodzinne z Jezusem Chrystusem w centrum. Jest to odwzorowanie zatwierdzonej do kultu w Rzymie, powstałej na wzór Ikony Świętej Rodziny napisanej przez Marię-Paulę, zakonnicę benedyktyńskiego klasztoru na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Jest ona symbolem wspólnoty rodzinnej oraz wspólnoty Kościoła, ludu Bożego i Rodziny Bożej ukrytej pod opieką Boga. W gestach, kolorach i postawie Świętych Postaci ukryte są treści duchowe, tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, kiedy zaburza się rolę i wizerunek rodziny.

Widoczna jest współzależność relacji rodzinnych Jezusa, Maryi i Józefa, ułożenie w trójkąt odnosi się do Trójcy Świętej. Nimby symbolizują świętość, złoto oznacza w ikonografii niezniszczalność, chwałę Bożą i życie w przyszłym Królestwie Bożym.
Jezus Chrystus zasiada na ręce Maryi, Jego prawa dłoń uniesiona jest w geście błogosławieństwa. Maryja zwrócona ku Jezusowi wprowadza nas w tajemnicę Zbawienia i Zwiastowania, jej głowa spoczywa na ramieniu Józefa. Obejmuje On Maryję gestem pełnym troski i czułości, Ich ręce stykają się jakby otaczając Jezusa, którego Dłoń niemal dotyka Dłoni Maryi.
Maryja jako Rodzicielka i Matka oraz Józef jako Opiekun i ojciec troszczą się o Owoc dany Im przez Boga, jako ziemscy rodzice towarzyszą i pomagają Jezusowi wzrastać w wierze do czynienia woli Pana Boga. Jest to piękna symbolika oraz wzór dla każdej dzisiejszej rodziny katolickiej.

Specyfikacja

Format: 265 x 335 mm
Waga: ponad 5 kilogramów
Oprawa: artystyczna oprawa zdobiona na awersie ikoną Świętej Rodziny wykańczaną 24-karatowym złotem płatkowym
Zdobienie:  haftowane zdobienia i napisy na materiale, złocone guzy, mosiężne narożniki
Okładka:  deski oprawione w bordowy welur  
Liczba stron: 1456, a w tym ponad 360 stron komentarzy Jana Pawła ii, ryciny Gustav’a Dore oraz wyklejki specjalne
Nakład: 966 egzemplarzy certyfikowanych notarialnie
Akcesoria: drewniana stylizowana skrzynia na księgę, sztaluga drewniana, owijka welurowa,  rękawiczki, certyfikat ręcznie numerowany podpisany w kancelarii notarialnej              

Masz pytania? Skontaktuj się