Społeczna odpowiedzialność biznesu


Naszą misją jest odświeżenie pamięci o księgach, których karty kryją wiedzę kształtującą kultury i narody na przestrzeni wieków. Strzeżone przed niszczycielskim działaniem upływającego czasu zabytki światowego piśmiennictwa są niezwykle rzadko udostępniane. Odtwarzając je w postaci faksymile, dajemy możliwość poznania treści i formy oryginałów nie tylko wąskiemu gronu kolekcjonerów ale i szerszej publiczności.
Jesteśmy znani instytucjom publicznym, muzeom, ratuszom, bibliotekom i szkołom z wykładów, wystaw i prezentacji jakie robimy pro publico bono. Korzystają z nich seniorzy, młodzież szkolna, biblioteki i muzea.

Projekt – Księga Umarłych powraca do żywych

Po emisji faksymile i zwróceniu się do Muzeum Archeologicznego w Krakowie o wsparcie merytoryczne powstał pomysł, aby umożliwić jak największej grupie zainteresowanych możliwość obejrzenia faksymile.

Oczywistym wyborem miejsca prezentacji było najstarsze w Polsce muzeum, czyli w Muzeum Narodowe w  Krakowie.

Również muzea w Poznaniu, Gdańsku, a także Instytut  Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk zorganizowały wystawy, które można było obejrzeć bezpłatnie.

Czas trwania 27.11.2019- 20.12.2019


Projekt – Manuskrypt Rzewuskiego ambasadorem Polski w świecie pasjonatów koni arabskich

16 sierpnia w Nowych Wrońskach podczas VI edycji Europejskiego Festiwalu Konia Arabskiego - AKEAHF - na który przybywa europejska elita hodowców i miłośników gorącokrwistych „arabów”, JW fundator i pomysłodawca Książę Khaled Bin Abdul Aziz Al Saud otrzymał faksymile Manuskryptu Rzewuskiego – będącego bezcenną encyklopedią wiedzy o hodowli koni arabskich oraz tradycji i kultury Półwyspu Arabskiego. Manuskrypt został przekazany wraz z Al. Khalediah Stud (organizator festiwalu) i przedstawicielami MSZ na ręce syna Księcia - JW Fahada Bin Khaleda al Sauda, jako wyraz podziękowania za wybór Polski na organizatora Al Khalediah European Arabian Horse Festival i tutejszą organizacje jego siedziby, która to kontynuuje światową hodowlę i promocję koni arabskich, rozpoczętą przez Emira Rzewuskiego w XIX.


Projekt - Kaplica Sykstyńska przybywa do Polski

W 2018 roku, wraz z naszym partnerem, firmą Goldenmark, zorganizowaliśmy trasę prezentacyjną "najbardziej prestiżowego wydawnictwa XXI wieku" albumu La Capella Sistina.
Na zaproszenie samorządów i bibliotek udostępniliśmy mieszkańcom wystawę albumu oraz przybliżyliśmy historię Kaplicy Sykstyńskiej i twórczość niezwykłych artystów jakimi byli Michał Anioł, Botticelli, Ghirlandaio, Perugino.  
W czasie trwania projektu, podczas wystawy w Nowym Sączu, jeden z lokalnych biznesmenów-filantropów, Zbigniew Konieczek postanowił podarować swojemu miastu album z okazji  726. rocznicy lokacji Nowego Sącza. Nowy Sącz jest pierwszym miastem, które posiada taki album.


Projekt – Księgi które zmieniły świat

Cykl wykładów o bezcennych manuskryptach i inkunabułach, które wpłynęły na dzieje świata. Słuchacze mieli okazję nie tylko posłuchać wykładu, lecz także zobaczyć faksymile takich dzieł jak De Revolutionibus Mikołaja Kopernika, Biblii Gutenberga, Kodeksu Leicester, Biblii Lutra i Manuskryptu Wojnicza.
W wykładach wzięli udział Powstańcy Warszawy oraz młodzież szkolna.


Projekt – Biblia Królów w Muzeum Początków Państwa Polskiego

Biblia Królów wzorowana jest na dziełach tworzonych przez skrybów i złotników w początkach państwa polskiego. Dlatego też pierwszy egzemplarz księgi przekazany został do zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, gdzie będzie jednym z artefaktów udostępnianych zwiedzającym.