Zwroty i reklamacje

Jak i gdzie można zwrócić księgę?
Jeżeli otrzymana księga nie spełnia Państwa oczekiwań, możecie zwrócić ją Państwo w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Przesyłkę należy odesłać na adres:
Manuscriptum Sp z o.o.
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Koszt zwrotu przesyłki ponosi Klient.

Czy mogę odstąpić od umowy bez podania przyczyn?
Tak, prawo odstąpienia od umowy przysługuje w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Manuscriptum Sp. z o.o. pisemnie, telefonicznie, emailem lub osobiście. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z  wzoru odstąpienia od umowy. Wypełnione i podpisane oświadczenie może zostać wysłane w postaci skanu na adres email info@manuscriptum.pl, lub w oryginale pocztą tradycyjną na adres firmy.
W jaki sposób mogę złożyć reklamację na otrzymany produkt?
W przypadku, gdy otrzymany produkt jest wadliwy lub też nie jest zgodny z zamówieniem istnieje możliwość złożenia reklamacji.
Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Manuscriptum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
Aby przyspieszyć rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w zgłoszeniu reklamacji: imienia i nazwiska konsumenta, daty zgłoszenia, numeru dowodu sprzedaży (faktury), opisu i rodzaju wady, żądania konsumenta (np. naprawa produktu, wymiana produktu na nowy), danych kontaktowych (telefon lub adres e-mail). Wraz z oświadczeniem reklamacyjnym należy odesłać produkt, którego reklamacja dotyczy.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego będą przekazywane Konsumentowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 14 dni.