Biblia Królów to prawdziwa perła wśród biżuteryjnych ksiąg Domu Emisyjnego Manuscriptum.

Stylizowana na księgi z czasów Bolesława Chrobrego, które służyły manifestacji władzy i potęgi monarchy. 

Księga iście patriotyczna, nawiązująca do czasów świetności Polski. Niezwykła pod każdym względem.
Na awersie Biblii umieszczone zostały wizerunki przedstawiające czterech Ewangelistów, całość otoczona jest bordiurami z motywem roślinnym. Pośrodku motyw - "Deesis" - średniowieczny, trójczęściowy motyw obrazujący świętych – centralną osobą jest Chrystus, obok Maryja, następnie Jan Chrzciciel. W średniowieczu kompozycje takie tworzyły postacie aniołów, świętych, apostołów lub proroków. Deesis symbolizuje wiarę w Maryję, św. Jana i innych świętych jako przedstawicieli wybranych i orędowników potępionych, proszących Boga o łaskę przed Sądem Ostatecznym.

Biblie w czasach Średniowiecza

Zanim w połowie XV wieku Gutenberg wynalazł druk, książki pisane były ręcznie. W średniowieczu cierpliwe przepisywali je skrybowie. Wszystkie były więc, zgodnie ze swoją nazwą, manuskryptami (od łac. manus – ręka, scribere – pisać), czyli rękopisami. Praca skrybów była mozolna i trudna, ale jej efekty zachwycają do dziś. Księgi stanowiły wtedy ogromną wartość, nie tylko z powodu niewielkiej dostępności materiałów czy zdobień, ale z powodu nielicznej grupy osób, które nabyły umiejętności tworzenia takich ksiąg.
Skrybowie w ogromnej większości byli duchownymi, którzy w klasztornych skryptoriach pracowicie przepisywali różnorakie dzieła. Najwięcej powstawało ksiąg o tematyce religijnej. Były one potrzebne do sprawowania liturgii, do obliczania świąt ruchomych, do spisywania żywotów świętych, jednym słowem - do funkcjonowania Kościoła. Nic więc dziwnego, że najczęściej przepisywano Biblię - w owym czasie księgę najważniejszą. Rzadko jednak zamieszczano całość pisma świętego w jednej książce – ze względu na objętość Biblii, ograniczano się do poszczególnych części Starego i Nowego Testamentu. 

Księga artystyczna

Nasza Biblia Królów, stylizowana na czasy Bolesława Chrobrego, jest księgą inną niż wszystkie wydane dotąd w Polsce. Zawiera tekst czterech Ewangelii i Apokalipsy św. Jana i emitowana jest z zastosowaniem zasad, według których powstawały średniowieczne rękopisy. Biblia Królów zachowuje ówczesne zdobienia, krój pisma i ilustracje, a także bogatą okładkę wzorowaną na najświetniejszych oprawach średniowiecznych manuskryptów.
Tworząc Biblię Królów użyliśmy średniowiecznej czcionki „karolińskiej”, uwieczniliśmy bogate miniatury oraz dodaliśmy iluminacje inspirowane Ewangeliarzem Ottona III, który w 1000 roku w Gnieźnie założył swój złoty diadem Bolesławowi Chrobremu na dowód przyjaźni i uznania. Na tę niezwykłą księgę artystyczną składa się ponad 150 kart imitujących wyglądem i fakturą pergamin.

W swej kronice Gall Anonim tak opisał relację władców:

Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadało przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. Albowiem na przybycie cesarza przygotował przedziwne wprost cuda; najpierw hufce, przeróżne rycerstwa, następnie dostojników rozstawił jak chóry, na obszernej równinie, a poszczególne, z osobna stojące hufce wyróżniała odmienna barwa strojów. A nie była to tania pstrokacizna, byle jakich ozdób, lecz najkosztowniejsze rzeczy, jakie można znaleźć gdziekolwiek na świecie [...]. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo cesarz rzymski zawołał w podziwie: Na koronę mego cesarstwa, to co widzę większe jest niż wieść głosiła [...]. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na zadatek przemierza i przyjaźni [...] i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego[2], w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się przyjaźnią, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego."

Kanony Euzebiusza

Biblię Królów rozpoczyna seria kunsztownych miniatur przedstawiających kanony Euzebiusza. W średniowieczu nie istniał podział Pisma Świętego na rozdziały i wersety. Zamiast tego tekst Ewangelii podzielony był na numerowane rosnąco fragmenty – perykopy. Kanony Euzebiusza to zestawienie perykop z różnych Ewangelii w odpowiadających sobie kolumnach. Dzięki temu łatwo odnaleźć podobne fragmenty czy opisy tych samych wydarzeń u różnych Ewangelistów. Jest to pierwsze tak odkodowane w Polsce Pismo Święte.

Specyfikacja księgi

Format: 335x265 mm
Okładka: uszlachetniona 24-karatowym złotem
Zdobienie: 53 kamienie jubilerskie: szafirowy kryształ - 8 sztuk, malachit - 15 sztuk, turkus - 12 sztuk, koral - 18 sztuk, iluminacje uszlachetniane ręcznie nanoszonym 24-karatowym złotem płatkowym
Waga: ponad 5 kg
Nakład: 966 egzemplarzy