Pierwsze w Polsce, współczesne, oficjalne tłumaczenie Pisma Świętego z języków oryginalnych dokonane przez jednego tłumacza w niezwykłej, drogocennej jubilerskiej oprawie. Unikatowe Wydanie Jubileuszowe z komentarzami św. Jana Pawła II.

Pierwsza w 1050-letniej historii Polski Biblia w całości uszlachetniona najcenniejszym, 24-karatowym złotem oprawiona została w misternie wykonaną oprawę jubilerską ozdobioną aż 20 kamieniami.

Ręczne malarstwo olejne oraz ręczna oprawa Biblii stanowią o wyjątkowości tego dzieła sztuki, a numerowane certyfikaty każdego z 999 egzemplarzy stanowią gwarancję autentyczności nakładu.Zapoczątkuj tradycję 

Specjalne strony przeznaczone na spisanie historii rodziny w dziele przekazywanym z pokolenia na pokolenie. 

Wartość dodana

Biblia Totus Tuus, na końcu każdej Księgi, opatrzona jest komentarzami św. Jana Pawła II (360 stron).

W przedmowie do Biblii zamieszczone zostały historycznie ważne teksty:

  • Homilia św. Jana Pawła II z 1979 roku o Chrzcie Polski
  • XX-wieczne teksty Prymasów Polski
  • Śluby Jasnogórskie Króla Jana Kazimierza
  • Fragment adhortacji apostolskiej „Evangelia gaudium” Papieża Franciszka
  • Słowo wstępne Księdza Kardynała Kazimierza Nycza.

Z serca błogosławię rodzinom, które wspólnie czytają Słowo Boże
Jan Paweł II
Jest to błogosławieństwo z 19 marca 2005 roku, skierowane przez Papieża do rodzin całego świata na kilkanaście dni przed śmiercią. Był to jeden z ostatnich dokumentów, podpisany przez naszego Papieża Polaka. Dla rodzin, które trzymają w rękach to wydanie, jest to bezcenny dar duchowy. Honorowy patronat nad wydaniem Biblii objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

Oprawa jubilerska Biblii Totus Tuus

Przód Księgi (czyli awers) zdobi ręcznie malowany wizerunek Świętej Rodziny (św. Jan Paweł II został wszakże Patronem Rodzin).
Kolor czerwony w symbolice biblijnej jest kolorem królewskości i najwyższego kapłana.
Czerwień jest także symbolem ofiary męczeństwa Jezusa, jego miłości i miłosierdzia. Właśnie dlatego tylną kartę oprawy zdobi skóra ręcznie barwiona na kolor ciemnej czerwieni, rubinu. Nie bez znaczenia są również narysowane złotą farbą postacie czterech Ewangelistów obok symbolu ich Nauczyciela, krzyża zwanego Chrystogramem. Jest to innymi słowy monogram Jezusa składający się z dwóch pierwszych liter słowa Chrystus. Monogram ten napisany jest grecką cyrylicą, a tworzą go nałożone na siebie dwie litery: grecka litera X odpowiadająca naszej CH oraz litera P odpowiadająca naszej R. Jest to najstarsza forma Chrystogramu.
Symbolicznie zostali również przedstawieni Ewangeliści: Mateusz i Jan - bezpośredni apostołowie Jezusa oraz ich dwaj uczniowie, nieznający Jezusa - Marek i Łukasz. To oni spisali cztery księgi Nowego Testamentu, ukazując tym samym życie i męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa.

Przekład

Złota Biblia Papieska to pierwszy od prawie 400 lat przekład całościowy Biblii na język polski, ale drugi w historii tej Księgi. Po księdzu Jakubie Wujku, który w roku 1595 ukończył swoją pracę nad tłumaczeniem Starego i Nowego Testamentu na język polski – współcześnie po prawie 400 latach podjął się tego Ksiądz Biskup Profesor Kazimierz Romaniuk.
Tłumaczenie jest bardzo poetyckie, a całość przekładu posiada szczególne walory literackie, mimo to czyta się je bardzo lekko. Język, jakim posłużył się prof. Romaniuk, jest nie tylko piękny ale i bardzo zrozumiały dla dzisiejszego czytelnika. Styl przekładu nie jest ani archaiczny, ani przesadnie współczesny a zastosowane parafrazy sprawiają, że dla przeciętnego odbiorcy jest to tekst wyjątkowo przystępny. Z punktu widzenia współczesnych przekładów biblijnych, jest tu widoczna tendencja ku komunikatywności treści.
Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk postarał się wpleść w treść wyrażenia, których brakowało oryginalnemu językowi Biblii, dzięki czemu dzisiejszy czytelnik jest w stanie bardziej niż w starszych tłumaczeniach biblijnych pojąć przekaz, odnosząc go do ducha czasów obecnych.

Specyfikacja

Format: 335x265 mm
Oprawa: uszlachetniona 24-karatowym zlotem
Technika wykonania oprawy: ręczna z 5-warstwowym malarstwem olejnym
Zdobienie: 10 kamieni jubilerskich Lapis Lazuli
Waga: ponad 5 kg
Liczba stron: 1456 (360 stron komentarzy Jana Pawła II)
Nakład: 500 ręcznie numerowanych egzemplarzy