Modlitewnik Świętej Rodziny

Rodzina stanowi filar chrześcijaństwa oraz rozwoju duchowego i kulturowego Polski, dlatego jest motywem przewodnim tego Modlitewnika. Od ponad tysiąca lat w Polsce kultywuje się tradycje modlitw i pieśni religijnych podczas wszystkich najważniejszych wydarzeń oraz Uroczystości w życiu Kościoła i rodzin. Modlitewnik Świętej Rodziny jest poświęcony właśnie rodzinom, ma zostać trwałym świadectwem wiary, tradycji i dziedzictwa religijnego polskiej rodziny przez następne pokolenia, a także zauważalnym wyznaniem wiary oraz spuścizną po tym pokoleniu i pamiątką dla następnych.

Rodzinny Modlitewnik

Modlitewnik Świętej Rodziny wzorowany jest na jednym z najstarszych zachowanych iluminowanych rękopisów liturgicznych jakie pojawiły się na ziemiach polskich, czyli jednej z pierwszych polskich Ksiąg, „Sakramentarzu Tynieckim”. Nazwa pochodzi od Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, w którym był przechowywany. Sakramentarz powstał zaledwie około 100 lat po przyjęciu przez Polskę Chrztu, jest najstarszym modlitewnikiem związanym z narodem Polskim. Zawierał modlitwy przeznaczone dla kapłana celebrującego Mszę świętą, a także najstarszy w Polsce zapis muzyczny w postaci cheironomicznej, są to oznaczenia dźwięków bez pięciolinii umieszczone nad tekstem.

Modlitewnik Świętej Rodziny to piękny i cenny nabytek, niezbędny dla każdej katolickiej rodziny. Zawartość sprawia, że jest to Modlitewnik tysiąclecia o randze historycznej, poprzez nawiązanie do najważniejszych w historii Kościoła Uroczystości religijnych i związanych z nimi modlitw, ten egzemplarz jest wzbogacony o Pieśni Bożonarodzeniowe oraz Wielkanocne.

Oprócz modlitw i pieśni zawiera fragmenty Katechizmu, Modlitwy codzienne i Ewangelie o narodzeniu i zmartwychwstaniu Jezusa. Dzięki temu przyda się podczas Uroczystości, ale też do zwykłej rodzinnej modlitwy. To idealny modlitewnik do rozważania Słowa Bożego i poznawania prawd Kościoła. Tradycyjne modlitwy i pieśni religijne są jak dobro narodowe, które w tym Modlitewniku zostało odtworzone na wzór starodawnego Sakramentarza. Rękopis „Sakramentarza Tynieckiego” zdobią dekoracyjne obramowania kart z motywami ozdobnymi i plecionkami, które także zostały odtworzone w „Modlitewniku Świętej Rodziny”. Został ubrany w unikalną, artystyczną oprawę nawiązującą do strojnych, średniowiecznych ksiąg liturgicznych, z weluru w kolorze złotym.
Modlitewnik zdobiony jest niezwykłej urody Ikoną Świętej Rodziny. Ikona napisana na drewnie ma złote elementy, jest to kolor Boskiej, niedostępnej światłości, Święta Rodzina ukazana na złotym tle objawia prawdę o swoim zanurzeniu w Bogu, o przebóstwieniu które się w Nich dokonało. Złoto jest symbolem niezniszczalności, wieczności, chwały, bogactwa, ale także prawdy. W Modlitewniku umieszczono całostronicową miniaturę z Maiestas Domini, jest to wizerunek Chrystusa zasiadającego na łuku tęczy z Serafinami i Istotami Żyjącym.

Ikona Świętej Rodziny

Modlitewnik na awersie ma Ikonę Świętej Rodziny, odwzorowaną z zatwierdzonej do kultu w Rzymie, oryginalnie napisanej przez Marię-Paulę, zakonnicę benedyktyńskiego klasztoru na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Stylizowany tytuł jest wygrawerowany na metalowej płytce. Ikona jest symbolem wspólnoty rodzinnej i wspólnoty Kościoła, ludu Bożego i Rodziny Bożej pod opieką Boga. Ikona ukazuje misterium Świętej Rodziny i rodzinne relacje z Jezusem Chrystusem w centrum, czego tak potrzeba dziś kiedy podważana jest rola i wizerunek rodziny.
Widać piękną współzależność Jezusa, Maryi i Józefa, ułożenie w trójkąt nawiązuje do Trójcy Świętej. Nimby oznaczają świętość, złoto w ikonografii to niezniszczalność, chwała Boża i życie w przyszłym Królestwie Bożym.
Ona jako Rodzicielka i Matka oraz Józef jako Opiekun i ojciec troszczą się o Owoc dany Im przez Boga. Towarzyszą i pomagają Jezusowi wzrastać w wierze do czynienia woli Boga Ojca jako ziemscy rodzice. 

W Modlitewniku umieszczono całostronicową miniaturę Maiestas Domini z przedstawieniem zasiadającego na łuku tęczy Chrystusa, którego wpisaną w mandrolę postać flankują dwa sześcioskrzydłe serafiny. W rogach ukazano cztery Istoty Żyjące: człowieka, orła, lwa i wołu – zgodnie z tradycją symbolizujące ewangelistów: Mateusza, Jana, Marka i Łukasza.

Chrystus, którego głowę otacza nimb krzyżowy, jedną rękę wznosi w geście alokucji, w drugiej trzyma zaś otwartą księgę z wypisanymi słowami „REX REGU[M] ET D[OMI]N[U]S DOMINANTIU[M]” – wyjętym z Apokalipsy tytułem „Król nad królami i Pan nad pany”.

Specyfikacja

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1290 zł

Format: ok. 214 x 146 mmPapier:   luksusowy papier z włoskiej fabryki Fedrigoni
Oprawa: welurowa okładka w kolorze złotym, złocone brzegi
Zdobienie: ikona Świętej Rodziny na drewnianym podkładzie oraz grawerowana płytka z nazwą Modlitewnika
Nakład: 966 egzemplarzy certyfikowanych przez Manuscriptum
Dodatki: worek z bordowego weluru z logo Manuscriptum, rękawiczki kolekcjonerskie, certyfikat ręcznie numerowany i podpisany przez Wydawcę.