FAKSYMILE

ODKRYCIE NOWEGO ŚWIATA
| Krzysztof Kolumb

12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb po raz pierwszy ujrzał brzegi nowego świata. Szczegóły tej wyprawy znamy z dziennika, który prowadził od pierwszego dnia podróży.

Zestaw faksymile zawiera: dziennik pokładowy, list Kolumba do władców Hiszpanii, Mappa mundi Krzysztofa Kolumba oraz mapę świat Juana de la Cosa

SZKICE ANATOMICZNE
| Leonardo da Vinci

Seria I

Zamknięte w pięknej, drewnianej szkatule rysunki samouka, który do perfekcji opanował sztukę anatomii i wytyczył kierunek obowiązującej do dziś techniki przedstawiania ludzkiego ciała. W serii I szkatuła zawiera 10 rycin z kolekcji liczącej 240 rysunków mistrza z Manuskryptu Anatomicznego A.

KSIĘGA UMARŁYCH
| Papirus pisarza Aniego

Najważniejsza księga starożytnego Egiptu.

PAPIRUS POGRZEBOWY, znany również jako Księga Umarłych Aniego - Papirus Aniego, to jeden z najsłynniejszych starożytnych eksponatów znajdujących się w Dziale Starożytnego Egiptu British Museum. Jest to z pewnością jeden z najbardziej kompletnych przedmiotów tego typu - jego całkowita długość wynosi prawie 24 metry.

O OBROTACH
| Mikołaj Kopernik

Księga, która dokonała przewrotu myśli nowożytnej.

Pierwsze w historii, idealne faksymile najcenniejszego manuskryptu znajdującego się w Polsce, w drogocennej oprawie jubilerskiej. Dzieło życia naszego Wielkiego Astronoma, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Oryginał znajduje się w skarbcu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

MANUSKRYPT RZEWUSKIEGO
| hrabia Wacław Rzewuski
"Sur les chevaux orientaux et provenants des races orientales"

Pomost łączący kulturę wschodu i zachodu

Jedno z najważniejszych dzieł opisujących kulturę arabską. Hrabia Rzewuski opisując Półwysep Arabski w kontekście historii koni arabskich, rozsławił nie tylko kraj z którego pochodził, ale przede wszystkim świat Półwyspu Arabskiego.

KODEKS LEICESTER
| Leonardo da Vinci

Najdroższy manuskrypt, będący w rękach osoby prywatnej

Replika jednego z najsłynniejszych dzieł mistrza da Vinci.

MANUSKRYPT WOJNICZA
| Autor nieznany

Najbardziej tajemniczy manuskrypt z początków XV wieku, odnaleziony w roku 1912 przez Polaka Michała Wojnicza. Do dziś jego zawartość oraz autor pozostaje zagadką.

BIBLIA WRZEŚNIOWA 1522
| Marcin Luter

Tłumaczenie Pism Greckich na podstawie tekstu Erazma z Rotterdamu wykonane przez "ojca" reformacji.
Faksymile w wersji luksusowej oprawione we współczesną oprawę jubilerską. W stylizowanej neogotyckiej arkadzie na wzór baldachimu z pomnika Marcina Lutra w Wittenberdze znajduje się godło reformacji protestanckiej – zaprojektowane przez samego Marcina – czyli tzw. Róża Lutra z bursztynowym sercem. W tle inicjały M. L. – tego, od którego wszystko się zaczęło.

BIBLIA MOGUNCJA 1452-1455
| Jan Gutenberg

Z okazji jubileuszu 600-lecia urodzin Jana Gutenberga oraz dla uczczenia 550. rocznicy ukazania się pierwszej księgi zawierającej słowo drukowane ruchomą czcionką, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum, wraz z wieloma miłośnikami czarnej sztuki, podjęło starania wydania faksymile „najbielszego z Białych Kruków”, 42-wierszowej Biblii Gutenberga.

Kolekcja
SKARBY PIŚMIENNICTWA

Karta Psałterza Floriańskiego