Psałterz Floriański

Karta Psałterza Floriańskiego

Karta 3 recto pochodzi z psałterza z końca XIV wieku, bezcennego pomnika piśmiennictwa polskiego, obecnie znajdującego się w Bibliotece Narodowej.
Psałterz Floriański, inaczej zwany Psałterzem Jadwigi jest dziełem spisanym w językach łacińskim, polskim i niemieckim na 296 pergaminowych kartach. Jest dziełem skryptorium na Wawelu, o czym świadczą liczne dialektyzmy właściwe dla środkowej Małopolski.
Można niemal z pewnością przyjąć, że przeznaczony był dla kogoś z rodziny królewskiej. Najprawdopodobniej dla którejś z kobiet z rodu Andewagenów. Świadczą o tym liczne miniatury i inicjały.