Kolekcja "Skarby Piśmiennictwa"

Karty faksymilowe rękopisu Mikołaja Kopernika

Autograf De revolutionibus Mikołaja Kopernika spisany został w latach 1520–1541. Od 1956 przechowywany jest w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
Autograf napisał własnoręcznie Mikołaj Kopernik łaciną i greką, używając kursywy humanistycznej. Rękopis liczy 213 papierowych kart formatu 28 × 19 centymetrów, 2 wyklejki i 4 karty ochronne. W teczce znajduje się 8 stron faksymilowych.
Każda z teczek zawiera inny zestaw kart.

Karta faksymilowa Manuskryptu Wojnicza

Rękopis Wojnicza swoją nazwę zawdzięcza jego odkrywcy - Michałowi Wojniczowi, który nabył rękopis w 1912 roku w willi Mondragore we Frascati od zakonu jezuitów. Do dziś uchodzi on za jeden z najbardziej tajemniczych zabytków rękopiśmiennych na świecie, ponieważ jego autor, pismo oraz język pozostają nierozszyfrowane.
Teczka zawiera rozkładaną kartę z diagramami.

Karta faksymilowa "Psałterza Floriańskiego"

Karta 3 recto
pochodzi z psałterza z końca XIV wieku, bezcennego pomnika piśmiennictwa polskiego, obecnie znajdującego się w Bibliotece Narodowej.Psałterz Floriański, inaczej zwany Psałterzem Jadwigi jest dziełem spisanym w językach łacińskim, polskim i niemieckim na 296 pergaminowych kartach. Jest dziełem skryptorium na Wawelu, o czym świadczą liczne dialektyzmy właściwe dla środkowej Małopolski. Można niemal z pewnością przyjąć, że przeznaczony był dla kogoś z rodziny królewskiej. Najprawdopodobniej dla którejś z kobiet z rodu Andewagenów. Świadczą o tym liczne miniatury i inicjały.

Karta faksymilowa"Kroniki" Galla Anonima pochodząca z "Kodeksu Sędziwoja"

Rękopis Sędziwoja inaczej zwany Kodeksem Sędziwoja zszyty został między rokiem 1448 a 1462 w Gnieźnie ze spisanych w latach wcześniejszych rękopisów. Zawiera największą w średniowiecznej Polsce, spisaną na 950 stronach, kolekcję tekstów w języku łacińskim, m.in. Kronikę Galla Anonima.
Karta faksymilowa recto-verso