Pierwsze w Polsce, współczesne, oficjalne tłumaczenie Pisma Świętego z języków oryginalnych dokonane przez jednego tłumacza w niezwykłej, drogocennej jubilerskiej oprawie. Unikatowe Wydanie Jubileuszowe z komentarzami św. Jana Pawła II.

Pierwsza w 1050-letniej historii Polski Biblia w całości uszlachetniona najcenniejszym, 24-karatowym złotem oprawiona została w misternie wykonaną oprawę jubilerską ozdobioną aż 20 kamieniami.

Ręczne malarstwo olejne oraz ręczna oprawa Biblii stanowią o wyjątkowości tego dzieła sztuki, a numerowane certyfikaty każdego z 999 egzemplarzy stanowią gwarancję autentyczności nakładu.Zapoczątkuj tradycję 

Specjalne strony przeznaczone na spisanie historii rodziny w dziele przekazywanym z pokolenia na pokolenie. 

Symbolika oprawy

Ze względu na nazwę naszej Księgi, Złota Biblia Papieska, pierwszą stronę pełnej złota okładki celowo zdobi ikona Świętej Rodziny.

Papież Jan Paweł II był patronem rodzin i rodzinom szczególnie błogosławił. Ikona ta nie ilustruje żadnego z wydarzeń zbawczych, ale ukazuje misterium Świętej Rodziny. Jest obrazem wzajemnych relacji rodziny. Jezus, Maryja i Józef kroczyli wspólnie drogą życia i w ten sam sposób wzrastali w obliczu Boga. Ikona ta jest symbolem wspólnoty rodzinnej, wspólnoty Kościoła, ludu Bożego oraz Rodziny Bożej ukrytej pod opieką Boga. Symbolicznie ważne są również kolory zastosowane w ikonie, szczególnie ilość złota, które w ikonografii symbolizuje świętość, niezniszczalność i chwałę Bożą, oraz życie w Królestwie Bożym.
Grzbiet okładki zdobią postacie 4 Ewangelistów kanonicznych. Byli nimi Mateusz i Jan - bezpośredni apostołowie Jezusa, oraz ich dwaj uczniowie, nieznający Jezusa - Marek i Łukasz. To oni spisali cztery księgi Nowego Testamentu, ukazując tym samym życie i męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa.

Rewers oprawy

Rewers oprawy zdobi postać Chrystusa Zmartwychwstałego. To typowe w religii chrześcijańskiej wyobrażenie najważniejszego momentu objawienia Chrystusa zaraz po zmartwychwstaniu opisane w Nowym Testamencie przez Św. Mateusza. Chrystus ze sztandarem rezurekcyjnym wychodzący z grobu i ukazujący się aniołom, towarzyszącym mu od momentu złożenia jego ciała w grobie oraz niewiastom, wśród których była Maria Magdalena. Nie jest to kopia żadnego znanego dzieła, a raczej interpretacja zapisów Ewangelii i wyobrażenie artysty projektującego tą część oprawy jubilerskiej.
Wartość dodana

Złota Biblia Papieska, na końcu każdej Księgi, opatrzona jest komentarzami św. Jana Pawła II (360 stron).

W przedmowie do Biblii zamieszczone zostały historycznie ważne teksty:

  • Homilia św. Jana Pawła II z 1979 roku o Chrzcie Polski
  • XX-wieczne teksty Prymasów Polski
  • Śluby Jasnogórskie Króla Jana Kazimierza
  • Fragment adhortacji apostolskiej „Evangelia gaudium” Papieża Franciszka
  • Słowo wstępne Księdza Kardynała Kazimierza Nycza.

W Biblii umieszczone jest błogosławieństwo św. Jana Pawła II

Z serca błogosławię rodzinom, które wspólnie czytają Słowo Boże
Jest to błogosławieństwo z 19 marca 2005 roku, skierowane przez Papieża do rodzin całego świata na kilkanaście dni przed śmiercią. Był to jeden z ostatnich dokumentów, podpisany przez naszego Papieża Polaka. Dla rodzin, które trzymają w rękach to wydanie, jest to bezcenny dar duchowy. Honorowy patronat nad wydaniem Biblii objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

Przekład

Złota Biblia Papieska to pierwszy od prawie 400 lat przekład całościowy Biblii na język polski, ale drugi w historii tej Księgi. Po księdzu Jakubie Wujku, który w roku 1595 ukończył swoją pracę nad tłumaczeniem Starego i Nowego Testamentu na język polski – współcześnie po prawie 400 latach podjął się tego Ksiądz Biskup Profesor Kazimierz Romaniuk.
Tłumaczenie jest bardzo poetyckie, a całość przekładu posiada szczególne walory literackie, mimo to czyta się je bardzo lekko. Język, jakim posłużył się prof. Romaniuk, jest nie tylko piękny ale i bardzo zrozumiały dla dzisiejszego czytelnika. Styl przekładu nie jest ani archaiczny, ani przesadnie współczesny a zastosowane parafrazy sprawiają, że dla przeciętnego odbiorcy jest to tekst wyjątkowo przystępny. Z punktu widzenia współczesnych przekładów biblijnych, jest tu widoczna tendencja ku komunikatywności treści.
Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk postarał się wpleść w treść wyrażenia, których brakowało oryginalnemu językowi Biblii, dzięki czemu dzisiejszy czytelnik jest w stanie bardziej niż w starszych tłumaczeniach biblijnych pojąć przekaz, odnosząc go do ducha czasów obecnych.
W podzięce za wspaniałe dzieło jego życia, w grudniu 2016 roku, Zarząd Domu Emisyjnego Manuscriptum wręczył prof. Kazimierzowi Romaniukowi egzemplarz Złotej Biblii Papieskiej.

Specyfikacja

Format:  335 x 265 mm
Okładka:  uszlachetniona 24-karatowym złotem
Technika: Ręczne malarstwo
Zdobienie:  20 bursztynów
Waga: ponad 5 kg
Liczba stron: 1456 (360 stron komentarzy Jana Pawła II)