Złoty Modlitewnik Papieski wyemitowany na pamiątkę 5. rocznicy kanonizacji Papieża Polaka Jana Pawła II

W oprawie księgi osadzony został medalion wykonany z uncji srebra najwyższej próby, pokryty dodatkowo 24-karatowym złotem.

Widnieje na nim Papież pogrążony w modlitwie. Po jego prawej stronie umieszczona została twarz Matki Bożej z „Piety” Michała Anioła. Jej obecność nie jest przypadkowa. W 1958, gdy Papież Pius XII mianował Karola Wojtyłę biskupem, przyjął on Maryję jako matkę swojego kapłaństwa.
Matka Boża towarzyszyła mu przez całe życie, była w jego herbie biskupim i papieskim, w ikonie jasnogórskiej w jego prywatnej kaplicy, czuwała także w figurze fatimskiej przy łóżku. Była obecna w aktach zawierzenia, jej wspomnieniem kończył się każdy dokument pasterski Jana Pawła II.
W otoku medalionu znajduje się cytat z modlitwy „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko”. Umieszczone są w nim także napisy „Jan Paweł II Święty”, „Totus Tuus” i Rok Kanonizacji „2014”. Po lewej stronie widnieje monogram „JPII”, a w nim osadzony diament.

Historia oryginału 

Wnętrze Modlitewnika Papieskiego wzorowane jest na jednym z najstarszych zachowanych iluminowanych rękopisów liturgicznych, jakie pojawiły się na ziemiach polskich, czyli po prostu jednej z pierwszych polskich Ksiąg, „Sakramentarzu Tynieckim”. Nazwę zawdzięcza Opactwu Benedyktynów w Tyńcu, w którym był przechowywany.
Można powiedzieć, że jest to najstarszy modlitewnik, związany z narodem polskim.
Powstał on w latach ok. 1060-1070 r. (czyli zaledwie 100 lat po przyjęciu przez Polskę chrztu). Zawierał modlitwy przeznaczone dla kapłana celebrującego mszę świętą oraz najstarszy w Polsce zapis muzyczny w postaci cheironomicznej - to oznaczenia dźwięków bez pięciolinii umieszczone nad tekstem.
Niezwykła forma manuskryptu świadczy o jego przynależności do tzw. rękopisów królewskich. Spełniały one nie tylko funkcję liturgiczną, ale były także wyrazem bogactwa monarchii. Sakramentarz łączy się z postacią króla Bolesława Śmiałego lub Kazimierza Odnowiciela.
Rękopis „Sakramentarza Tynieckiego” zdobią bordiury, czyli dekoracyjne obramowanie kart. Tworzą prostokątne ramy wypełnione motywami liści i palmet, uzupełnione plecionką, a także kilkanaście mniejszych inicjałów wypełnionych złotą lub srebrną plecionką z motywami roślinnymi.

Wykaz modlitw

ROZDZIAŁ I. KATECHIZM
 • GŁÓWNE PRAWDY WIARY
 • WYZNANIE WIARY. CREDO.
 • WYZNANIE WIARY. SKŁAD APOSTOLSKI
 • DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
 • PRZYKAZANIA MIŁOŚCI
 • SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
 • CNOTY BOSKIE (teologalne)
 • CNOTY GŁÓWNE (kardynalne)
 • DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
 • DWANAŚCIE OWOCÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
 • PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
 • PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY
 • OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW
 • UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM DUSZY
 • UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM CIAŁA
 • GRZECH ŚMIERTELNY
 • SZEŚĆ GRZECHÓW PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU
 • GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA
 • SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
 • SIEDEM CNÓT IM PRZECIWNYCH
 • ABY OSIĄGNĄĆ SZCZĘŚCIE WIECZNE POWINIENEŚ
 • OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA
ROZDZIAŁ II. MODLITWY CODZIENNE
 • ZNAK KRZYŻA
 • OJCZE NASZ
 • POZDROWIENIE ANIELSKIE
 • UWIELBIENIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
 • POD TWOJĄ OBRONĘ
 • AKT WIARY
 • AKT NADZIEI
 • AKT MIŁOŚCI
 • HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO II
 • MAGNIFICAT
 • MATKA DOBREJ DROGI
 • MODLITWA DO BOGA SYNA
 • MODLITWA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
 • MODLITWA DO PANA JEZUSA NAZAREŃSKIEGO
 • MODLITWA DO SERCA JEZUSOWEGO
 • MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
 • MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
 • MODLITWA FATIMSKA
 • MODLITWA JUBILEUSZOWA NA 300-LECIE KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
 • MODLITWA NA CZAS WIELKIEGO POSTU
 • MODLITWA O POKÓJ DO ŚW. JANA PAWŁA II
 • MODLITWA DO ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
 • MODLITWA ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ O MIŁOSIERDZIE BOŻE DLA CAŁEGO ŚWIATA
 • MODLITWA W DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
 • MODLITWA ZA DZIECI
 • MODLITWA ZA MŁODYCH DO ŚW. JANA PAWŁA II
 • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ DO ŚW. JANA PAWŁA II
 • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI
 • MODLITWA ZA RODZICÓW
 • MODLITWA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO
 • UWIELBIENIE BOGA NAJWYŻSZEGO
 • POMNIJ…
 • WESTCHNIENIE DO ŚW. ANTONIEGO
 • Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
 • RÓŻANIEC
 • DUSZO CHRYSTUSOWA…
 • HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO I
 • AKT ŻALU
 • ANIOŁ PAŃSKI
 • AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU
 • AKT ZAWIERZENIA RODZINY MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
 • APEL JASNOGÓRSKI
 • BOGURODZICA
 • AVE MARYJA
 • BŁOGOSŁAWIONA
 • CIEBIE, BOGA WYSŁAWIAMY
 • CODZIENNA MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
 • DAJ MI PANIE
ROZDZIAŁ III. EWANGELIE O NARODZENIU JEZUSA
EWANGELIA WG ŚW MATEUSZA
EWANGELIA WG ŚW. ŁUKASZA

ROZDZIAŁ IV. EWANGELIE O ZMARTWYCHWSTANIU JEZUSA
EWANGELIA WG ŚW. JANA
EWANGELIA WG ŚW. ŁUKASZA
EWANGELIA WG ŚW. MARKA
EWANGELIA WG ŚW. MATEUSZA

Specyfikacja 

FORMAT: 21,4x14,6 cm,
OPRAWA: welurowa okładka z kolorze czerwonym
ILOŚĆ STRON: 112
ZDOBIENIE: złocone ornamenty, medal z wizerunkiem św. Jana Pawła II i Matki Bożej z wybitą dewizą papieża - "Totus Tuus" i rokiem kanonizacji – 2014, 1 uncja czystego srebra pokryta 24-karatowym złotem
PAPIER: Luksusowy papier z włoskiej fabryki Fedrigoni, która kontynuuje tradycje najstarszej papierni świata – "Fabriano"
NAKŁAD: 500 ręcznie numerowanych egzemplarzy