Pionierzy łączenia rynków kolekcjonerskich


Tworzone przez nas faksymila trafiają do zbiorowej wyobraźni dzięki wykorzystaniu w nich technik stymulujących emocje. Autorski proces replikowania skutkuje dziełami, których karty pobudzają wszystkie zmysły:
a. dotyk - poprzez szorstkość i niedoskonałości papieru;
b. słuch - poprzez antyczny i mroczny szelest przewracanych kart;
c. węch - poprzez zapach starych ksiąg nadawany kartom replik;
d. wzrok, który dostrzega odwzorowane z niezwykłą pieczołowitością ślady upływu czasu;

Obcowanie z takimi księgami angażuje wyobraźnię, pobudza wrażliwość i wprowadza w szczególny nastrój każdego, kto stykając się z nimi ma okazję podziwiać geniusz ich autorów i precyzję wykonanych replik.

To dlatego jesteśmy w stanie zainteresować ekspertów i pasjonatów z innych dziedzin kolekcjonerstwa i zaprosić do niespotykanej nigdy dotąd w skali świata współpracy.
Nasze księgi wzbudzają zainteresowaniu u:
wielbicieli alkoholi fine & rare (Dokumenty podróży Krzysztofa Kolumba)
miłośników biżuterii (De Revolutionibus, Biblia Maxima)
hodowców koni czystej krwi arabskiej oraz fascynatów Orientu (Manuskrypt Rzewuskiego)

Każdy z nich, gdy raz zetknie się z naszymi projektami „joint venture” na długo pozostaje pod wrażeniem ich unikatowości kolekcjonerskiej, atrakcyjności inwestycyjnej i wartości kulturowej.