Karty faksymilowe rękopisu Mikołaja Kopernika

PLN 299.00

Autograf De revolutionibus Mikołaja Kopernika spisany został w latach 1520–1541. Od 1956 przechowywany jest w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
Autograf napisał własnoręcznie Mikołaj Kopernik łaciną i greką, używając kursywy humanistycznej. Rękopis liczy 213 papierowych kart formatu 28 × 19 centymetrów, 2 wyklejki i 4 karty ochronne. W teczce znajduje się 8 stron faksymilowych.
Każda z teczek zawiera inny zestaw kart.